Thursday, December 18, 2014

Panduan Pendidikan kanak-kanak islam


Sedikit renungan bersama


  • Pendidikan dalam islam kepada seorang muslim dimulai seawal tujuh tahun.
  • Galakkan mengerjakan sembahyang patut di tekankan kepada anak-anak usia menjangkau 10 tahun.
  • kanak-kanak yang mendi capai 10-12 tahun akan mengalami perubahan dalam kotak pemikiran mereka. Mereka mulai mampu menbezakan antara buruk dan baik.
  • Pemisahan tempatan tidur perlu di lakukan ketika usia mereka menjangkau sepuluh tahun dan keatas.Pemisahan ini antara kanak-kanak lelaki dan perempuan dan juga antara anak-anak dan ibubapa.
  • Pemisahan ini disebabkan kerana anak-anak mula mampu berfikir perkara yang baik dan buruk . Ketika itu sewajarnya,perasaan perlu di asuh dan di pupuk demi memahami sifat malu dalam batasan aurat sesama mereka.
  • Galakkan ini sebenarnya dapat membina disiplin dan peribadi anak-anak dalam mengurus waktunya semenjak kecil.
  • Beriltixam dengan waktu sembahyang lima waktu untuk mendidik anak-anak membina keperibadian yang cemerlang dalam berinteraksi dengan masa dan waktu.
  • Membinbing pergaulan mereka agar lebih baik tampa melampaui batas dan norma kehidupan.
  • Penekanan ini seharusnya diberi tumpuan yang serius bagi mengelakkan gejala keruntuhan akhlak dan sosial di kalangan remaja.

with love
Hana